MAPY WIATROWE

Pola wiatru rejonów lotnisk. Składowa U0, U50, U100, U150, U200, U250, U300, U400, U500, U600, U700, U800, U900, U1000 – oznacza wiatr AGL (Above Ground Level) czyli wysokość nad poziomem ziemi .

Natomiast U1500, U3000, U5000, U7000, U10000 – oznacza wiatr AMSL (Above Mean Sea Level) czyli wysokość bezwzględna. Liczby: liczby 00, 03 …21 oznaczają godziny. Jeżeli dane pochodzą z godz. 00 (zostały przekazane przed 12 GMT) to ich kolejność 00 – 21 jest naturalna, natomiast z godziny 12 GMT kolejność jest przestawiona: 12, 15, 18, 21, 00, 03, 06, 09.

Podpisy pod rysunkami identyfikują dokładny termin ważności prognozy.

U[kt]: wiatr podany w węzłach [kt=knots];

ATS: Air Traffic Services (Służby ruchu lotniczego);

Valid: ważność na podany termin.