Kryteria dla komunikatu ATIS dla lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie (EPWA).

Nową prognozę TREND należy opracować i wprowadzić komunikat ATIS w przypadku, gdy warunki w komunikacie opublikowanym różnią się od przewidywanych w aktualnie dołączonej prognozie, jeśli przewiduje się wystąpienie lub zakończenie przynajmniej jednego z poniższych zjawisk:

1. Wiatr przyziemny (WIND)

a. średni kierunek wiatru zmieni się o 60 stopni lub więcej, a średnia prędkość wiatru wynosi 10 kt lub więcej;,

b. średnia prędkość wiatru zmieni się o 10 kt lub więcej;,

c. rozpoczną się porywy wiatru, przy prędkości średniej wynoszącej przynajmniej 15 kt.


2. Widzialność (VIS)

Jeśli widzialność w komunikacie ATIS będzie niższa od widzialności prognozowanej o przynajmniej jeden z poniższych progów lub widzialność prognozowana będzie wyższa od podanej w aktualnym komunikacie o przynajmniej dwa kolejne progi: 150 m, 350 m, 600 m, 800 m, 1500 m, 3000 m


3. Zjawiska pogody

a. Prognozę TREND należy zaktualizować, jeśli prognozowane jest wystąpienie, zmiana natężenia lub zanik jednego z następujących zjawisk:

  • opad marznący;
  • umiarkowany lub silny opad (łącznie z opadami przelotnymi).

b. Prognozę TREND należy zaktualizować, jeżeli prognozuje się wystąpienie lub zakończenie jednego z poniższych zjawisk:

  • marznąca mgła;;
  • niska lub wysoka zamieć śnieżna;
  • burza (z opadem lub bez);
  • mgła.

4. Zachmurzenie (CLD)

a. Jeśli prognozowana wysokość podstawy warstwy (masy) zachmurzenia o wielkości BKN lub OVC w komunikacie ATIS będzie niższa od wartości przewidywanej w prognozie TREND przynajmniej o jeden przedział lub wysokość podstawy warstwy (masy) zachmurzenia o wielkości BKN lub OVC w komunikacie ATIS będzie wyższa od wartości przewidywanej w prognozie o przynajmniej dwa z poniższych progów: 100 FT, 200 FT, 500 FT, 1000 FT.

b. Jeśli prognozowana widzialność pionowa w komunikacie ATIS będzie niższa od wartości przewidywanej w prognozie TREND dla widzialności pionowej lub wysokości podstawy chmur o wielkości zachmurzenia BKN lub OVC przynajmniej o jeden przedział lub będzie wyższa od wartości przewidywanej w prognozie o przynajmniej dwa z poniższych progów: 100 FT, 200 FT, 500 FT, 1000 FT.