• °C
  • Pobieranie danych...
wx

Meteorologiczna Osłona Lotnictwa Cywilnego IMGW-PIB (MOLC)


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od wielu lat prowadzi osłonę meteorologiczną w polskiej przestrzeni powietrznej. W Instytucie funkcjonuje obszar – Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) który realizuje zadania związane z osłoną polskiego nieba 24/7 przez cały rok. Jest to jedyny zespół w Polsce posiadający niezbędną, szeroko rozbudowaną infrastrukturę, bogate doświadczenie i szerokie kompetencje respektowane na całym świecie. Obszar MOLC świadczy usługi dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zarządzających Portami Lotniczymi w Polsce, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz szeregu innych odbiorców produktów lotniczych.


IMGW-PIB został wyznaczony przez Ministra Infrastruktury jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej w FIR Warszawa do końca 2024 roku.


21 kwietnia 2020 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego, po przeprowadzeniu kontroli w ramach nadzoru bieżącego przyznał Instytutowi Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby ATM/ANS nr PL-07-01/2007 na czas nieokreślony. Certyfikowane zostały 2 biura prognoz meteorologicznych i 12 Lotniskowych Stacji Meteorologicznych.
Serwisy IMGW-PIB