Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB od wielu lat zapewnia służby meteorologiczne w polskiej przestrzeni powietrznej. W Instytucie funkcjonuje proces Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, w ramach którego realizowane są zadania związane z osłoną polskiego nieba 24/7 przez cały rok. Jesteśmy jedynym zespołem w Polsce posiadającym niezbędną, szeroko rozbudowaną infrastrukturę, bogate doświadczenie i szerokie kompetencje respektowane na całym świecie. W procesie MOLC świadczymy usługi dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Zarządzających Portami Lotniczymi w Polsce, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz szeregu innych odbiorców produktów lotniczych.


IMGW-PIB został wyznaczony przez Ministra Infrastruktury jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej w FIR Warszawa do końca 2024 roku.

21 kwietnia 2020 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego, po przeprowadzeniu kontroli w ramach nadzoru bieżącego przyznał Instytutowi Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby ATM/ANS nr PL-07-01/2007 na czas nieokreślony. Certyfikowane zostały 2 Biura Prognoz Meteorologicznych i 12 Lotniskowych Stacji Meteorologicznych.

Prezentacja Klienci CMOLC