Turbulencje

Mapa prezentuje prognozę intensywności turbulencji – PT (potencjał turbulencji) w dwóch warstwach:

· od gruntu do 3 km,

· powyżej 3 km (do wysokości 15 km).

W obliczeniach modelu został ujęty stosunek prognozowanej energii wiatrowej do energii, z jaką oddziaływałby wiatr o prędkości 30 m/s (w warstwie od powierzchni do 3 km) lub 40 m/s (w warstwie powyżej 3 km) na poziomie morza, na średniej wielkości statek powietrzny.

W obliczeniach uwzględnia się trzy wielkości fizyczne: siłę wiatru, gradient (pionowy i poziomy) wiatru oraz stabilność atmosfery. U dołu mapy wartości intensywności turbulencji są przedstawione za pomocą skali barw oraz umownych określeń (np. słaba, umiarkowana itp.). Intensywność turbulencji wyrażona jest w skali od 0-brak do 1-groźna. Wielkość tę można jednocześnie interpretować jako prawdopodobieństwo wystąpienia turbulencji.

Na mapie zbiorczej oznaczono także pojedyncze punkty wraz z podaniem wysokości (w metrach), w których PT jest największy. Te same charakterystyczne poziomy odnotowane są na przekroju, co pozwala stosunkowo jednoznacznie zidentyfikować przestrzenny obraz PT.

Dla każdej z dwóch warstw (poniżej 3 km oraz powyżej 3 km) prezentowana jest mapa zbiorcza wartości maksymalnych (rzut z góry) i zbiorczy przekrój największych wartości (rzutu W→E).