1

2

TAF EPPO 030530Z 0306/0406

27012KT 9999 SCT025

3

TEMPO 0306/0317 27015G25KT 3000 SHSN SHRASN BKN005 BKN012CB

BECMG 0317/0319 21010KT


FM 031900 VRB02KT 3000 BR BKN005

4

PROB40 TEMPO 0400/0406 1500 BR


PROB30 0405/0406 0600 FG OVC002=

 

 

NAZWA ELEMENTU PROGNOZY

OZNACZENIE ELEMENTU PROGNOZY

PRZYKŁADY I OPISY

1. OPIS
NAGŁÓWKA

Nazwa prognozy

TAF – TERMINAL AERODROME
FORECAST

TAF EPLL 112330Z 1200/1224
23012KT 9999 BKN030=

Grupy opcjonalne

AMD – AMEND (zmiana w
stosunku do poprzednio wydanej prognozy – istotna zmiana co najmniej jednego
elementu prognozy wg określonych kryteriów)

TAF
EPBY 112330Z 1200/1209 23009KT 9999 BKN
010=
TAF 
AMD EPBY
120130Z 1201/1209 23009KT 9999 BKN
005=

CNL – prognoza anulowana

FCPL60
OKEC 272000 AAA
TAF AMD EPLB 272233Z 2721/2806 CNL=

COR – korekta aktualnej
prognozy – korekta błędów edytorskich

TAF
EPSC 112330Z 1200/1209 2312KT 9999 
BKN020 =
TAF 
COR EPSC
112330Z 1200/1209 23
012KT
9999 
BKN020 =

NIL – brak depeszy

TAF
EPLB 0206/0215 
NIL=

Skrót lotniska wg kodu ICAO

EPWA, EPKK, EPWR

TAF EPLL 112330Z 1200/1224 23012KT 9999 BKN030=

Czas wydania prognozy

031130Z
03 – dzień danego miesiąca
1130 – godzina opracowania prognozy
w czasie UTC

TAF
EPLL 
112330Z 1200/1224 23012KT 9999 BKN030=

Okres ważności prognozy

0312/0412
03 i 04 – dni danego miesiąca
12 – pełna godzina w czasie UTC

TAF
EPLL 112330Z 
1200/1224 23012KT 9999 BKN030=

Grupa opcjonalna

CNL – CANCEL – prognoza
anulowana (po skrócie CNL występuje tylko znak „=” oznaczający koniec
prognozy TAF)

TAF
AMD EPLB 031930 0318/0403 
CNL=

 

 

O ile w dalszej części prognozy TAF nie dodano grup zmian (BECMG,
TEMPO, FM) lub grup prawdopodobieństwa (PROB40, PROB30, PROB40 TEMPO, PROB30
TEMPO), to w okresie ważności prognozy będą przeważały warunki podane w
pierwszej linijce prognozy TAF czyli w tzw. pogodzie głównej.

2. OPIS POGODY
GŁÓWNEJ

Grupa wiatrowa

Np. 20006KTVRB02KT
W tej grupie prognozowany jest 
średni kierunek i średnia prędkość wiatru przyziemnego.
KT – jednostka prędkości wiatru (węzły)

np. 20006KT – prognozowany średni kierunek wiatru 200°, o średniej prędkości 6KT;
VRB
02KT – prognozowany wiatr z kierunków zmiennych o średniej prędkości 2KT.

Grupa wiatrowa z porywami wiatru

25015G30KT
W tej grupie prognozowany jest 
średni kierunek i średnia prędkość wiatru przyziemnego wraz z porywami.
G – GUST – poryw wiatru

35018G40KT – średni kierunek
wiatru 350° o średniej prędkości 18KT, 
w porywach osiągający średnio 40KT;
VRB
18G32KT – prognozowany wiatr z kierunków zmiennych
o średniej prędkości 18KT, 
w porywach osiągający średnio 32KT.

Grupa widzialności

Np.
0650, 9999, 5000

W grupie prognozowana jest widzialność przeważająca w metrach.

9999
– widzialność przeważająca 10000m i więcej;
6000 – widzialność przeważająca około 6000m;
Dla widzialności
5000m i mniej zawsze należy podać zjawisko lub grupę zjawisk (maksymalnie
trzy), które powodują jej ograniczenie:
5000 RA BR – prognozowana
widzialność przeważająca wynosi około 5000m, 
ograniczona przez umiarkowany opad deszczu i zamglenie;
0350 
FG – prognozowana widzialność przeważająca wynosi ok.
350m, 
ograniczona przez
mgłę.

 

2. OPIS POGODY
GŁÓWNEJ

Zjawiska pogody

Zestawienie zjawisk pogody (lub ich kombinacji)
używanych w prognozach TAF:

SKRÓT ICAO

OPIS ZJAWISKA

PRZYKŁADY

(-)

Intensywność
zjawiska słaba

-RA

bez
wskaźnika

Intensywność
zjawiska umiarkowana

TSRA

(+)

Intensywność
zjawiska silna

+SHRA

DZ

Mżawaka

-DZ

RA

Deszcz

-RA,
RADZ, -RASN

SN

Śnieg

+SN,
SNRA

SG

Śnieg
ziarnisty

SG

PL

Deszcz
lodowy

-PL

FZDZ

Opad
marznącej mżawki

FZDZ

FZRA

Opad
deszczu marznącego

+FZRA

SHGR

Przelotny
opad gradu

SHGR,
SHRAGR

SHGS

Przelotny
opad drobnego gradu lub krupy śnieżnej

SHGS

SHRA

Przelotny
opad deszczu

+SHRA

SHSN

Przelotny
opad śniegu

+SHSNRA,
-SHSN

TSGR

Burza
z przelotnym opadem gradu

TSGR,
+TSRAGR

TSGS

Burza
z przelotnym opadem drobnego gradu lub krupy śnieżnej

TSGS,
TSRAGS

TSRA

Burza
z przelotnym opadem deszczu

TSRA,
TSRASN

TSSN

Burza
z przelotnym opadem śniegu

TSSN,
TSSNRA

BR

Zamglenie

BR

FG

Mgła

FG

FZFG

Marznąca
mgła

FZFG

FU

Dym

FU

VA

Popioły
wulkaniczne

VA

DU

Uniesiony
pył

DU

SA

Piasek

SA

HZ

Zmętnienie

HZ

PO

Silnie
rozwinięte wiry pyłowe i piaskowe

PO

SQ

Nawałnica

SQ

FC

Chmura
lejkowa (trąba powietrzna, wodna, tornado)

FC

TS

Burza

TS

DRSN

Niska
zamieć śnieżna (do 2 m wysokości)

DRSN

BLSN

Wysoka
zamieć śnieżna (powyżej 2 m wysokości)

BLSN

 

 

NSW

NSW (NO
(NIL) SIGNIFICANT WEATHER) – brak istotnych zjawisk pogody. Używany przy
zaznaczaniu w prognozie zakończenia występowania istotnych zjawisk pogody
oraz zjawisk ograniczających widzialność (prognozowany w grupach zmian lub
grupach prawdopodobieństwa).

TAF
EPPO 232330Z 2400/2424 21005KT 3000 RA BR BKN012 BECMG 24
03/2406 27010KT
9999 
NSW BKN015=
W godzinach 
03-06UTC prognozowane
jest 
zakończenie
umiarkowanych opadów deszczu oraz zamglenia.

 

2. OPIS POGODY
GŁÓWNEJ

Zachmurzenie

Grupa, w
której podawana jest prognoza przeważającej wielkości zachmurzenia:

FEW
(FEW)

pokrycie
nieba 1-2/8

SCT
(SCATTERED)

pokrycie
nieba 3-4/8

BKN
(BROKEN)

pokrycie
nieba 5-7/8

OVC
(OVERCAST)

pokrycie
nieba 8/8

NSC (NO (NIL) SIGNIFICANT CLOUD)

brak
zachmurzenia istotnego operacyjnie

BKN002 – niebo pokryte
chmurami w stopniu 5-7/8, 
przy podstawie chmur około 200ft (60m);
OVC
035 – niebo pokryte chmurami w stopniu 8/8, przy podstawie chmur około 3500ft(1060m);
SCT
015 – niebo pokryte chmurami w stopniu 3-4/8, przy podstawie chmur około 1500ft(450m);
FEW
007 – niebo pokryte chmurami w stopniu 1-2/8, przy
podstawie chmur około 700ft(220m);
SCT
003 BKN010 BKN020 – najniższa warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia
nieba 3-4/8 
podstawie chmur około
300ft(90m),
 kolejna warstwa
zachmurzenia o wielkości pokrycia nieba 4/8-7/8 
i podstawie chmur 1000ft(300m), najwyższa warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia
nieba 3/8-3/8 
i podstawie
chmur 2000ft(600m).

Wysokość
podstawy zachmurzenia podaje się w setkach stóp nad poziomem danego
lotniska.

W
prognozach TAF nie podaje się rodzajów chmur za wyjątkiem chmur cumulonimbus
(Cb) oraz towering cumulus (Tcu). Oznacza się je, dodając na końcu grupy
chmurowej skrót Cb lub Tcu.

BKN010CB – niebo pokryte
chmurami w stopniu 5/8-7/8, przy podstawie chmur około
1000ft(300m) 
przez chmurę
cumulonimbus;

BKN010
TCU BKN020 – najniższa warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia
nieba 5-7/8, przy podstawie chmur około 2000ft(600m) 
przez chmurę towering cumulus, kolejna warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia
nieba 5-7/8 
i podstawie
chmur około 2000ft (600m).

 

 

W grupach tych podaje się opis istotnych zmian elementu lub
elementów prognozy z prawdopodobieństwem wystąpienia 50% lub większym.

3. OPIS GRUP
ZMIAN

GRUPA BECMG

BECMG
(BECOMING) – grupa opisująca istotne zmiany w pogodzie wg określonych
kryteriów, przebiegające w regularnym lub nieregularnym tempie.
W każdym momencie okresu BECMG warunki meteorologiczne na lotnisku mogą
osiągnąć wartości opisane w grupie. Ramy czasowe grupy BECMG określane są
przedziałem godzinowym.

TAF
EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 9999 BKN014 BECMG 
2407/2409 5000 BR
BKN026=

W dniu 24 danego miesiącaw godzinach 07-09UTC, prognozowana jest zmiana
widzialności oraz zachmurzenia z uwzględnionych w pogodzie głównej
na wartości podane po grupie BECMG. Warunki te (czyli widzialność 5000m
ograniczona przez zamglenie oraz zachmurzenie 5-7/8 o podstawach około
2600ft(800)) będą przeważały do końca okresu ważności prognozy czyli do 12UTC.

GRUPA TEMPO

TEMPO
(TEMPORARY lub TEMPORARILY) – grupa opisująca istotne zmiany w pogodzie
wg określonych kryteriów, przebiegające okresowo i trwające jednorazowo
krócej niż godzinę, a łącznie krócej niż połowa ważności okresu grupy
TEMPO.

Ramy czasowe grupy TEMPO określane są przedziałem godzinowym.

TAF
EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 9999 BKN014 TEMPO 
2407/2412 5000 BR
BKN026=

W dniu 24 danego miesiącaw godzinach 07-12UTC, prognozowane są okresowe wahania
widzialności oraz zachmurzenia z podanych w pogodzie głównej, na
podane po grupie TEMPO.

GRUPA FM

FM
(FROM) – grupa opisująca zmianę wszystkich lub większości elementów pogody,
przebiegającą w krótkim czasie.

Po indeksie FM podawana jest tylko data i godzina rozpoczęcia tej grupy
zmian. Koniec obowiązywania grupy FM wyznacza czas podania kolejnej grupy FM
lub BECMG lub też koniec obowiązywania prognozy TAF.

TAF
EPKT 240230Z 2403/2412 23010KT 9999 BKN014 FM 
240730 VRB02KT
5000 BR BKN026 FM 
240900 33012KT 9999 NSW BKN013CB=

W dniu 24 danego miesiącaod godziny około 0730UTC, prognozowana jest zmiana wszystkich
warunków meteorologicznych z podanych w pogodzie głównej na opisane
po grupie FM. Warunki te (czyli widzialność około 5000m ograniczona przez
zamglenie oraz zachmurzenie 5-7/8 o podstawach około 2600ft(800)) będą
przeważały do godziny 
około
09UTC
, kiedy to nastąpi kolejna zmiana wszystkich warunków
meteorologicznych z podanych po pierwszej grupie FM, na opisane po
drugiej grupie FM (czyli na poprawę widzialności do 10000m i więcej oraz
zachmurzenie 5-7/8 chmurą cb o podstawach około 1300ft(400)) i będą
przeważały do końca okresu ważności prognozy.

 

 

W grupach tych podaje się opis istotnych zmian elementu lub
elementów prognozy z prawdopodobieństwem niższym od 50%.

4. OPIS GRUP
PRAWDOPODOBIEŃSTWA

GRUPA PROB

PROB30, PROB40

PROB (PROBABILITY) – prawdopodobieństwo. W grupie PROB podaje się
istotne zmiany warunków pogodowych wg określonych kryteriów, przebiegających
w sposób ciągły.

30, 40 – wystąpienie zmiany
warunków meteorologicznych z prawdopodobieństwem 30%, 40%

PROB30 TEMPO, PROB40
TEMPO – w podgrupie PROB TEMPO podaje się istotne zmiany warunków
pogodowych wg określonych kryteriów, przebiegających okresowo.

Ramy czasowe grupy PROB jak i PROB TEMPO określane są przedziałem
godzinowym.

TAF
EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 7000 BKN014 PROB30 
2407/2410 4000 BR
=

W dniu 24 danego miesiącaw godzinach 07-10UTC, prognozowana jest możliwość zmiany
widzialności z podanej w pogodzie głównej na opisaną po grupie
PROB30. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej zmiany to 30%.

TAF EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 7000 BKN014 PROB40 TEMPO 2407/2410 3000 BR
OVC009=

W dniu 24 danego miesiącaw godzinach 07-10UTC, prognozowana jest możliwość
okresowych zmian widzialności i zachmurzenia z podanych
w pogodzie głównej na opisane po grupie PROB40 TEMPO. Prawdopodobieństwo
wystąpienia tych zmian to 40%.

 

PRZYKŁAD
PROGNOZY TAF

TAF EPGD 240530Z 2406/2506 24008KT 8000 BKN010
BECMG 2407/2410 BKN025
BECMG 2418/2421 5000 BR BKN010
TEMPO 2421/2506 3000 BR SCT005
PROB40 2421/2506 1500 BR BKN002=

Prognoza TAF opracowana 24 dnia
danego miesiąca o godz. 05:30 UTC.

Ważność prognozy: od 06UTC dnia 24
do 06UTC dnia 25 danego miesiąca.

PROGNOZOWANE WARUNKI
PODANE W POGODZIE GŁÓWNEJ:

wiatr: średni kierunek wiatru około
240 stopni; średnia prędkość około 8KT;

widzialność przeważająca: około
8000m;

zachmurzenie: niebo pokryte
chmurami w stopniu 5-7/8, o wysokości podstawy około 1000ft(300m).

PROGNOZOWANE WARUNKI
PODANE W PIERWSZEJ GRUPIE BECMG:

W okresie 07-10UTC 24 dnia danego
miesiąca w sposób regularny bądź nieregularny:

wysokość podstawy chmur osiągnie około 2500ft(800m) przy wielkości pokrycia
nieba chmurami 5-7/8.

PROGNOZOWANE WARUNKI
PODANE W DRUGIEJ GRUPIE BECMG:

W godzinach 18-21UTC w sposób
regularny bądź nieregularny:

widzialność w zamgleniu osiągnie około 5000m;

wysokość podstawy chmur osiągnie około 1000FT(300m) przy wielkości pokrycia
nieba chmurami 5-7/8.

PROGNOZOWANE WARUNKI
PODANE W GRUPIE TEMPO:

W godzinach 21UTC 24 dnia danego
miesiąca – 06UTC 25 dnia danego miesiąca:

widzialność w zamgleniu okresami (rzadko lub często) będzie osiągać około
3000m;

wysokość podstawy chmur okresami (rzadko lub często) będzie osiągać około
500ft(150m)

przy wielkości pokrycia nieba chmurami 3-4/8.

PROGNOZOWANE WARUNKI
PODANE W GRUPIE PROB40:

W godzinach 21UTC 24 dnia danego
miesiąca – 06UTC 25 dnia danego miesiąca, z prawdopodobieństwem 40%,
mogą wystąpić alternatywne wartości elementów meteorologicznych:

widzialność przeważająca: w zamgleniu osiągnie około 1500m;

wysokość podstawy chmur osiągnie około 200ft(60m) przy wielkości pokrycia
nieba chmurami 5-7/8.