W obliczeniach modelu uwzględnione zostały następujące parametry: temperatura, wilgotność, wielkość zachmurzenia, opady, temperatura wierzchołków chmur a także możliwość wystąpienia głębokiej konwekcji.

Na mapie zbiorczej prezentowane są maksymalne wartości intensywności oblodzenia w warstwie od 0 do 10km (rzut z góry) oraz przekrój dolnej warstwy (rzut WW→E). Pojedyncze punkty oznaczone kolorem czerwonym prezentują wysokości (w setkach metrów), w których intensywność oblodzenia jest największa. Prognozowaną intensywność oblodzenia (w %) można także interpretować jako prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

U dołu mapy umieszczone są wartości intensywności oblodzenia przedstawione za pomocą skali barw oraz umownych określeń (np. słabe, umiarkowane itp.) Intensywność oblodzenia wyrażona jest w skali od 0% – brak do 100% – groźna.

Na przekroju dolnej warstwy przedstawione są dwie linie orografii:

  • maksymalnej (wyższa czarna linia)
  • minimalnej (niższa linia, zakreskowane pole)

Poniżej mapy umieszczone są poziomy od 0 do 4000 m AMSL z możliwością przełączenia na mapę z wybraną warstwą zobrazowania intensywności oblodzenia.

Dostępne poziomy:

  • wysokość 200 m AGL obejmuje warstwę od 0 do 450 m AGL
  • wysokość 600 m AGL obejmuje warstwę 450-750 m AGL
  • wysokość 1000 m AGL obejmuje warstwę 750-1200 m AGL
  • wysokość 1700 m AMSL obejmuje warstwę 1200-2250 m AMSL
  • wysokość 3000 m AMSL obejmuje warstwę 2250-4000 m AMSL