Elementy prognozy Opis elementu Przykłady
GAMET GAMET – prognoza obszarowa, która jest opracowywana w formie tekstu otwartego, z wykorzystaniem obowiązujących skrótów, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach i dotycząca odpowiedniego rejonu informacji powietrznej. GAMET A1
Prognoza dla obszaru oznaczonego jako A1.
Nagłówek Zawiera informacje o prognozie:

 • miejsce wydania;
 • obszar dla jakiego  jest opracowana;
 •  zakres godzinowy ważności;
 • określenie wysokości  do jakiej  opracowywana jest prognoza  dla danego obszaru.
EPWW GAMET VALID 271000/271600 EPWA-
EPWW WARSZAWA FIR/A1 BLW FL100

Oznacza prognozę obszarową na rejon A1, z ważnością w dniu 27 danego miesiąca, od godziny 10 do 16 UTC, w przestrzeni od powierzchni ziemi do poziomu FL100.
GAMET jest prognozą składającą się z dwóch części:
Pierwsza – SECN I – w tej części znajdują się grupy niebezpiecznych zjawisk pogody mających istotny wpływ na przelot, szczególnie dla małego lotnictwa. Jeśli grupy są pominięte – oznacza to, że zjawisko nie jest prognozowane, jednak zawsze należy sprawdzić czy nie zostały wydane informacje AIRMET i/lub SIGMET.
Druga – SECN II – w tej części znajdują się dodatkowe informacje o prognozowanych warunkach pogodowych w danym rejonie
SECN I
SFC WSPD: Grupa informuje o średniej prędkości silnego wiatru przyziemnego (średnia prędkość wiatru powyżej 30 kt).
Stosowaną jednostką są węzły (KT).
SFC WSPD: 10/16 MAR 340/32KT
Nad morzem, w godz. 10-16 UTC, prognozowany jest wiatr z kierunku 340 stopni i ze średnią prędkością 32kt.
SFC VIS: W grupie zamieszczone są informacje na temat widzialności poniżej 5000 m, wraz z podanym ograniczającym ją zjawiskiem (lub zjawiskami): FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO, DS., SS, DZ, RA, SN, SG, IC, FC, GR, GS, PL lub SQ:

 • w prognozach GAMET intensywność zjawisk podaje się za pomocą określenia widzialności;
 • w prognozach GAMET nie stosuje się skrótów FZ (marznące) oraz SH (przelotne);
 • stosowaną jednostką są metry (M).
SFC VIS: 10/12 3000M RA BR
Na przeważającym obszarze, w godz. 10-12 UTC, prognozowana jest widzialność
3000m ograniczona przez opady deszczu i zamglenia.
SIGWX: W grupie prognozuje się istotne i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne takie jak:
burze, burze z gradem, intensywne burze piaskowe lub pyłowe oraz pył wulkaniczny.
SIGWX:10/14 EMBD TS
W godzinach 10-14 UTC prognozowane są wbudowane burze.
MT OBSC: Grupa ta informuje o przesłonięciu gór przez chmury(dotyczy rejonów A2 i A5).
Stosowaną jednostką są stopy nad poziomem morza (FT AMSL).
MT OBSC: 10/16 SUDETY PARTLY ABV 2500FT AMSL
Prognozowane jest częściowe przykrycie wierzchołków Sudetów przez chmury,
od wysokości 2500 FT AMSL i wyżej w godzinach 10-16 UTC.
SIG CLD: W grupie prognozuje się chmury o istotnym znaczeniu operacyjnym:
A) chmury Cumulonimbus i Tower Cumulus;
B) chmury pokrywające niebo w stopniu BKN lub OVC, których wysokości podstaw będą mniejsze niż 300 m nad poziomem morza.
Stosowaną jednostką dla tej grupy są stopy nad poziomem morza (FT AMSL).
SIG CLD: 10/14 ISOL CB 3000/ABV 10000FT AMSL
W godzinach od 10 do 14 UTC, prognozowane są izolowane chmury cumulonimbus o podstawach 3000 FT AMSL i wierzchołkach znajdujących się powyżej 10000 FT AMSL.

SIG CLD: 04/08 OVC 400/2500FT AMSL
W godzinach od 04 do 08 UTC prognozowane jest zachmurzenie OVC
o podstawach od 400 FT AMSL i wierzchołkach 2500 FT AMSL.

ICE: Grupa informuje o prognozowanym oblodzeniu (umiarkowanym i/lub silnym).
Stosowaną jednostką jest poziom lotu (Flight Level – FL).
ICE: 10/16 MOD FL020/070
W godz. 10-16 UTC prognozowane jest umiarkowane oblodzenie pomiędzy poziomem FL020 i FL070.

ICE: 10/16 SEV ABV FL080
W godz. 10-16 UTC prognozowane jest silne oblodzenie od poziomu FL080 i wyżej do górnej granicy zakresu prognozy (FL100 dla GAMET A1, A3, A4 lub dla GAMET A2 i A5 – FL150).

TURB: Grupa informuje o prognozowanej turbulencji na danym obszarze (umiarkowanej i/lub silnej).
Stosowaną jednostką jest poziom lotu (Flight Level – FL).
TURB: 10/16 MOD FL020/070
W godz. 10-16 UTC prognozowana jest umiarkowana turbulencja pomiędzy poziomem lotu FL020 i FL070.
TURB oraz ICE W grupach tych pomija się oblodzenie i turbulencję występującą w chmurach konwekcyjnych oraz silną turbulencję lub silne oblodzenie, na które została już wydana informacja SIGMET.
MTW: Prognoza fali górskiej dotyczy intensywności umiarkowanej i/lub silnej.
Nie prognozuje się silnej fali górskiej jeśli została wydana na nią informacja SIGMET (dotyczy rejonów A2 i A5).
Stosowaną jednostką jest poziom lotu (Flight Level – FL).
MTW: 10/16 SUDETY MOD ABV FL060
W godz. od 10 do 16 UTC prognozowana jest umiarkowana fala górska w Sudetach, od poziomu FL060 wzwyż.
ICE TURB MTW W grupach ICE, TURB oraz MTW do określenia wysokości występowania zjawisk używa się tylko i wyłącznie poziomów Flight Level.
SIGMET APPLICABLE: W grupie tej podawana jest wiadomość o informacjach SIGMET, które obowiązują w momencie wydawania prognozy GAMET.
Zawsze należy sprawdzać czy nie zostały wydane inne informacje AIRMET i SIGMET niż te, które podano w prognozie GAMET, o czym przypomina zapis kończący prognozę gamet:
CHECK AIRMET AND SIGMET INFORMATION
Jeśli nie ma wydanych żadnych informacji SIGMET, wtedy stosuje się zapis: NIL Np.:
SIGMET APPLICABLE: AT TIME OF ISSUE NIL

Jeśli informacja SIGMET jest wydana:
SIGMET APPLICABLE: AT TIME OF ISSUE 2 AND 4
Oznacza to, że oprócz prognozy w pierwszej części gamet należy również zapoznać się z informacjami SIGMET nr 2 oraz 4.

HAZARDOUS WX NIL  Zapis ten oznacza brak prognozy istotnych zjawisk pogodowych, jednak dla bezpieczeństwa należy zawsze zapoznać się, jeśli są, z obowiązującymi informacjami AIRMET i SIGMET. HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS: PSYS oznacza prognozowaną sytuację baryczną, ustalaną na określoną godzinę prognozy z podaniem zasadniczych układów barycznych oraz frontów atmosferycznych determinujących pogodę nad Polską, z podaniem wartości ciśnienia, kierunku przemieszczania się i tendencji. PSYS: 12 L 966 HPA OVER S SWEDEN STNR WKN
Sytuacja baryczna na godzinę 12 UTC: ośrodek niżowy o wartości 966 hPa nad południową Szwecją, stacjonarny i słabnący.
SFC WIND: W tej grupie prognozowana jest średnia prędkość i średni kierunek wiatru przyziemnego oraz występowanie ewentualnych porywów wiatru (nie związanych z chmurami konwekcyjnymi – Cumulonimbus oraz Tower Cumulus).
Stosowaną jednostką są węzły (KT).
SFC WIND: 16/22 250/15KT GUSTS UP TO 30KT
Prognoza wiatru przyziemnego w godzinach od 16 do 22 UTC:

 • prognozowana średnia prędkości wiatru 15 KT, średni kierunek wiatru 250° i porywy wiatru dochodzące do 30 KT;
 • prognoza prędkości wiatru odnosi się do przedziału +/− 5 KT;
 • prognoza kierunku wiatru odnosi się do przedziału +/− 20°.
WIND/T: 1000FT AMSL 2000FT AMSL 3300FT AMSL 5000FT AMSL 10000FT AMSL Grupa dotyczy wiatru oraz temperatury na poszczególnych poziomach.
Temperatura:

 • 0000 oznacza 0 st. C;
 • MS oznacza wartość ujemną;
 • PS oznacza wartość dodatnią.
1000FT AMSL 270/10KT PS07
Powyższy zapisoznacza, że wiatr na wysokości 1000 FT AMSL ma prognozowany średni kierunek 270° oraz średnią prędkość 10 KT.
Prognozowana temperatura na tej wysokości to +7° C.
CLD: Grupa, w której zaprognozowane są chmury inne niż w SECN I – w grupie SIG CLD. Określa się wielkość zachmurzenia, rodzaj chmur, podstawę
i wysokość wierzchołków chmur oraz tendencję zachmurzenia.
Stosowaną jednostką są stopy nad poziomem morza (FT AMSL).
CLD: 10/16 SCT-BKN SC 1500/7000FT AMSL
W godz. 10-16 UTC prognozowany jest wzrost zachmurzenia z SCT do BKN przez chmury Stratocumulus o podstawach 1500 i wysokości wierzchołków 7000 FT AMSL.
Zapis BKN-SCT to prognoza zmniejszenia się zachmurzenia, odwrotnie w przypadku SCT-BKN..
Brak chmur istotnych operacyjnie określa się wyrażeniem:
NIL

Jeżeli prognozuje się zwartą strefę chmur, bez przerw, stosuje się zapis LYR:
CLD: 10/16 LYR OVC 1500/ABV 10000FT AMSL
Powyższy zapis przedstawia zwartą strefę chmur o zachmurzeniu OVC, których podstawy będą osiągać wysokości 1500 FT AMSL, a wierzchołki chmur, będą znajdować się powyżej 10000 FT AMSL.

lub
CLD: 10/16 LYR BKN AC AS SC 2500/ABV 10000FT AMSL
Prognoza dotyczy zachmurzenia BKN w zwartej strefie chmur, wyróżnia się wówczas rodzaje chmur jakie budują tę strefę.

FZLVL W grupie prognozuje się wysokość izotermy 0 st. C.
Stosowaną jednostką są stopy nad poziomem morza (FT AMSL).
W prognozach GAMET można stosować m.in. zapisy:
FZLVL: 10/16 NEAR SFC
W godz. 10-16 UTC prognozowana izoterma znajduje się w pobliżu gruntu (należy ją rozumieć jako izotermę, występującą poniżej 1000 FT AMSL).
FZLVL 10/16: I – SFC II- 8000FT AMSL
Taki zapis oznacza prognozowanie dwóch izoterm. Pierwsza informuje o temperaturze ujemnej od powierzchni ziemi, druga o izotermie na wysokości FL080 – do tego zapisu należy zapoznać się z wartościami prognozowanej temperatury na danych poziomach (grupa WIND/T), aby móc ocenić mniej więcej w jakim momencie temperatura przechodzi na wartości dodatnie.
SEA: W prognozie GAMET dla sektora A1 dodatkowo występuje grupa dotycząca temperatury wody oraz wysokości fali Morza Bałtyckiego (jego południowej części, która wchodzi w obręb FIR Warszawa).
Stosowaną jednostką dla temperatury jest st. C, a dla wysokości fali metr (M).
SEA: 10/16 PS09 HGT: 0.5M
W godz. 10-16 UTC prognozowana temperatura morza +9 st. C, a wysokość fali na morzu 0.5m