Jeśli jesteś pracownikiem IMGW-PIB lub odbiorcą naszych produktów/usług i zauważyłeś niepokojące Cię zdarzenie lub problem, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa przygotowania oraz dostarczania danych i informacji meteorologicznych masz prawo zawiadomić NAS o tym przy pomocy poniższego formularza.
W ramach wdrożonego w IMGW-PIB Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS), każde zgłoszenie będzie wnikliwie zbadane z zachowaniem poufności źródeł informacji. Zgodnie z kulturą bezpieczeństwa „JUST CULTURE” gwarantujemy, że nie będą wyciągane konsekwencje służbowe wobec osób, które poprzez dobrowolny system zgłaszania zdarzeń, ujawnią zauważone zagrożenie/a, nieprawidłowości oraz błędy.
Naszym wspólnym celem jest zapewnienie najwyższego akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa.

Data zdarzenia  Godzina zdarzenia  
Kontakt (e-mail)  
Imię i nazwisko  
Miejsce zdarzenia  
Krótki opis zdarzenia