AIRMET
Informacja
AIRMET podaje zwięzły opis tekstem otwartym z użyciem obowiązujących skrótów, zaobserwowanego i/lub przewidywanego wystąpienia określonych, istotnych zjawisk meteorologicznych na trasie lotu, które nie były włączone w Sekcję I prognozy obszarowej GAMET dla lotów na małych wysokościach (do FL100 lub FL150 południowych części sektorów A2 i A5).

1

 

EPWW AIRMET 1 VALID 131000/131400 EPWA-

2 3 4 5 6 7
EPWW WARSZAWA FIR ISOL TS OBS E PART OF A3 TOP ABV 10000FT MOV SE NC=
  NAZWA ELEMENTU INFORMACJI OPIS ELEMENTU INFORMACJI PRZYKŁADY
1.NAGŁÓWEK INFORMACJI AIRMET EPWW Wskaźnik ICAO jednostki ATS obsługującej FIR, którym
odpowiada informacja AIRMET
EPWW
AIRMET 1 Identyfikacja informacji i kolejny numer AIRMET 1, AIRMET 5
VALID 131000/131400 Grupa data czas wskazująca okres ważności informacji
AIRMET w UTC
VALID 132200/140200,
VALID 220830/221000
EPWA- Wskaźnik lokalizacji Meteorologicznego Biura Nadzoru EPWA-
2. NAZWA FIR EPWW WARSZAWA FIR Nazwa FIR dla którego wydana jest informacja AIRMET EPWW WARSZAWA FIR
3. KRYTERIA WYDANIA INFORMACJI AIRMET SFC WSPD
(kierunek + prędkość wiatru w KT)
Prędkość wiatru przyziemnego

Średni kierunek wiatru przyziemnego
Średnia prędkość wiatru przyziemnego na znacznym obszarze
większa niż 30KT (15m/s)

EPWW WARSZAWA FIR SFC WSPD 280/31KT OBS N PART
OF A1 STNR INTSF=
SFC VIS
(+wartość i zjawisko lub kombinacja zjawisk)
Widzialność przy powierzchni ziemi
Widzialność na znacznym obszarze poniżej 5000m
EPWW WARSZAWA FIR SFC VIS 0100M FG OBS E PART OF A4 STNR NC=
ISOL TS, OCNL TS
ISOL TSGR, OCNL TSGR
Burze i burze z gradem, określone jako:

ISOL – burze i chmury Cb występujące
na danym obszarze powinny być uważane za izolowane jeśli składają się
z obiektów pojedynczych komórek, które oddziałują lub prognozuje się, że
będą oddziaływać, na obszarze o maksymalnym pokryciu przestrzennym
mniejszym niż 50% powierzchni rozważanego obszaru w określonym terminie
ważności.

OCNL – burze i chmury Cb występujące na danym
obszarze powinny być uważane za odseparowane jeśli składają się z dobrze
odseparowanych komórek, które oddziałują lub prognozuje się, że będą
oddziaływać, na obszarze o maksymalnym pokryciu przestrzennym pomiędzy
50%,a 75% rozpatrywanej powierzchni rozważanego obszaru w określonym
terminie ważności.

EPWW WARSZAWA FIR ISOL TS OBS A1 A3
TOP ABV 10000FT MOV E NC=
MT OBSC Całkowicie zasłonięte góry lub szczyty
Góry lub szczyty niewidoczne
EPWW WARSZAWA FIR MT OBSC OBS S PART
OF A2 ABV 4000FT STNR WKN=
BKN CLD
OVC CLD
(+wysokość podstawy chmur+ wysokość wierzchołków chmur+FT)
Zachmurzenie na znacznym obszarze (ponad 30%
rozpatrywanej powierzchni) o podstawie poniżej 1000FT
EPWW WARSZAWA FIR BKN CLD
400/2000FT FCST W PART OF A1 MOV
NE NC=
ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB
ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU
Chmury CB lub TCU, określone jako:

ISOL – opis zamieszczono
przy burzach

OCNL – opis zamieszczono przy burzach

FRQ – burze i chmury CB, występujące na danym obszarze powinny
być uważane za częste jeśli pomiędzy sąsiednimi burzami i chmurami CB/TCU
występuje niewielka separacja lub jej brak, przy czym maksymalny obszar, na
którym burze (chmury CB/TCU) oddziałują lub prognozuje się, że będą
oddziaływać, stanowi więcej niż 75% powierzchni rozważanego obszaru
w określonym terminie ważności

EPWW WARSZAWA FIR FRQ CB FCST A2 TOP
ABV 15000FT MOV E NC
MOD ICE Umiarkowane oblodzenie (pomijając oblodzenie
w chmurach konwekcyjnych)
EPWW WARSZAWA FIR MOD ICE OBS E PART
OF A4 MOV N NC=
MOD TURB Umiarkowana turbulencja (pomijając turbulencję
w chmurach konwekcyjnych)
EPWW WARSZAWA FIR MOD TURB OBS E PART
OF A4 MOV N NC=
MOD MTW Umiarkowana fala górska EPWW WARSZAWA FIR MOD MTW OBS S PART
OF A5 6000/10000FT AMSL STNR WKN=
4. OBSERWOWANE LUB PROGNOZOWANE ZJAWISKO OBS

FCST

OBS AT

FCST AT

Wskaźnik czy informacja dotyczy obserwacji i
oczekiwanej kontynuacji lub prognozy

OBS/OBS AT – obserwowane/obserwowane o

FCST/FCST AT – prognozowane/prognozowane o

OBS

OBS AT 1210Z

FCST

5. LOKALIZACJA E PART OF A3 Określenie lokalizacji w odniesieniu do sektora FIS
(A1, A2, A3, A4, A5) za pomocą 8 stopniowej skali wg róży wiatrów lub
współrzędnych geograficznych
SE PART OF A1,

N PART OF A2 A5,

E OF E017 A2

6. POZIOM WYSTĘPOWANIA W sektorach A1, A3 i A4 poziom występowania zjawiska
określamy do 10000FT AMSL, w południowej części A2 i A5 do 15000FT
AMSL
TS, TSGR

CB, TCU

Przy kryterium burz, chmur CB i TCU poziom zjawiska
określamy jako wysokość wierzchołków chmur
TOP ABV 10000FT

TOP ABV 15000FT

TOP 13000FT

TOP ABV FL100

TOP ABV FL150

BKN CLD

OVC CLD

Przy zachmurzeniu BKN lub OVC o podstawach
poniżej 1000FT poziom zjawiska umieszczony jest bezpośrednio po prognozie
wielkości pokrycia chmur i jest określone podstawą i górną granicą
chmur w FT
400/1500FT

500/1000FT

MT OBSC

MOD ICE

MOD TURB

MOD MTW

Poziom określany w przedziale od powierzchni
ziemi do poziomu 10000FT lub 15000FT, w zależności od sektora
SFC/5000FT

4000/9000FT

ABV 8000FT

7. KIERUNEK PRZEMIESZCZANIA I ZMIANA
INTENSYWNOŚCI
MOV SE NC= Przemieszczanie zjawiska określone jako:
• MOV <kierunek i prędkość w KT> lub
• STNR

Kierunek określamy w 16 stopniowej skali wg róży wiatrów

Oczekiwana zmiana intensywności
INTSF (intensyfikujące) lub
WKN (słabnące) lub
NC (bez zmian)

MOV E INTSF=

STNR NC=

MOV SE 20KT WKN=

PRZYKŁADOWA DEPESZA AIRMET
EPWW AIRMET 2 VALID
021710/021800 EPWA-
EPWW WARSZAWA FIR SFC VIS 0300M FG OBS LCA A2 STNR INTSF=
Informacja
AIRMET numer 2 z okresem ważności – drugiego dnia
danego miesiąca w godzinach 17:10 – 18:00 czasu UTC
Informacja
wydana na widzialność poziomą przy powierzchni gruntu,
300 metrów ograniczoną przez mgłęobserwowaną lokalnie w obszarze A2 stacjonarną intensyfikującą się.