Prognoza burz i opadów na najbliższe 1:0 godz. (wersja doświadczalna)
       Przyspieszenie
Opad na wierzchu
Obszary siln. konwekcji
Miasta
Rzeki
Województwa   
Siatka
Opad na spodzie
Prognoza lokalna
Czas widoczny na mapie jest czasem UTC. Czas letni = UTC + 2 godziny. Czas zimowy = UTC + 1 godzina.
Obszary silnej konwekcji - Włączenie tego wskaźnika powoduje, że na mapie pojawią się zaznaczone mrugającymi obwódkami prognozowane obszary silnej konwekcji.
Prognoza lokalna - Włączenie prognozy lokalnej powoduje, że wskaźnik myszki umieszczony w dowolnym punkcie mapy pokaże godzinną prognozę dla tego punktu w otoczeniu ok. 40km.

Skala barwna odbiciowości
Legenda Mapa jest wyskalowana w odbiciowości radarowej. Jest to skomplikowana funkcja koncentracji i średnicy kropel, śnieżynek lub gradzin. Bardzo przybliżony związek z chwilowym natężeniem opadu przedstawia legenda.
Przykładowy prognozowany obszar silnej konwekcji
Obszar silnej konwekcji jest otoczony mrugającą obwódką zielono/czerwoną. Kolor wewnątrz obwódki określa siłę konwekcji wg barwnej skali pokazanej tutaj

Diagramy prognozy wyładowań
Prognoza siły konwekcji
100000
10000
1000
100
10
 2
Rodzaj diagramu: Siła konwekcji Wyładowania razem Wyładowania chmurowe Wyładowania doziemne
 Data i godzina początku wyładowań:
 Najazd myszką na numer interwału pokaże jego statystykę.