• pl
  • eng

Awiacja
WIADOMOŚCI
ostatnia aktualizacja: 17.04.2020 19:04
Szanowni Państwo,

mając na uwadze sytuację związaną z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, IMGW-PIB podjął decyzję o przeniesieniu kolejnej edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej na przyszły rok. W tej chwili podanie dokładnego terminu szkoły nie jest możliwe, ale jak tylko będzie znany zostanie ogłoszony na naszych stronach internetowych, do których śledzenia serdecznie zapraszamy.

TAF - OPIS 13:15 21.05.2018
  • WIND
  • SIGNIFICANT
  • SIGMET
  • AIRMET
  • TAF
  • METAR
  • GAMET


  1 2
TAF EPPO 030530Z 0306/0406 27012KT 9999 SCT025
3 TEMPO 0306/0317 27015G25KT 3000 SHSN SHRASN BKN005 BKN012CB

BECMG 0317/0319 21010KT

FM 031900 VRB02KT 3000 BR BKN005
4 PROB40 TEMPO 0400/0406 1500 BR

PROB30 0405/0406 0600 FG OVC002=
  NAZWA ELEMENTU PROGNOZY OZNACZENIE ELEMENTU PROGNOZY PRZYKŁADY I OPISY
1. OPIS NAGŁÓWKA
Nazwa prognozy TAF – TERMINAL AERODROME FORECAST TAF EPLL 112330Z 1200/1224 23012KT 9999 BKN030=
Grupy opcjonalne AMD – AMEND (zmiana w stosunku do poprzednio wydanej prognozy – istotna zmiana co najmniej jednego elementu prognozy wg określonych kryteriów) TAF EPBY 112330Z 1200/1209 23009KT 9999 BKN010=
TAF AMD EPBY 120130Z 1201/1209 23009KT 9999 BKN005=
CNL – prognoza anulowana FCPL60 OKEC 272000 AAA
TAF AMD EPLB 272233Z 2721/2806 CNL=
COR – korekta aktualnej prognozy – korekta błędów edytorskich TAF EPSC 112330Z 1200/1209 2312KT 9999 BKM020 =
TAF COR EPSC 112330Z 1200/1209 23012KT 9999 BKN020 =
NIL – brak depeszy TAF EPLB 0206/0215 NIL=
Skrót lotniska wg kodu ICAO EPWA, EPKK, EPWR TAF EPLL 112330Z 1200/1224 23012KT 9999 BKN030=
Czas wydania prognozy 031130Z
03 - dzień danego miesiąca
1130 - godzina opracowania prognozy w czasie UTC
TAF EPLL 112330Z 1200/1224 23012KT 9999 BKN030=
Okres ważności prognozy 0312/0412
03 i 04 - dni danego miesiąca
12 - pełna godzina w czasie UTC
TAF EPLL 112330Z 1200/1224 23012KT 9999 BKN030=
Grupa opcjonalna CNL – CANCEL – prognoza anulowana (po skrócie CNL występuje tylko znak „=” oznaczający koniec prognozy TAF) TAF AMD EPLB 031930 0318/0403 CNL=
 
  O ile w dalszej części prognozy TAF nie dodano grup zmian (BECMG, TEMPO, FM) lub grup prawdopodobieństwa (PROB40, PROB30, PROB40 TEMPO, PROB30 TEMPO), to w okresie ważności prognozy będą przeważały warunki podane w pierwszej linijce prognozy TAF czyli w tzw. pogodzie głównej.
2. OPIS POGODY GŁÓWNEJ
Grupa wiatrowa Np. 20006KT, VRB02KT
W tej grupie prognozowany jest średni kierunek i średnia prędkość wiatru przyziemnego.
KT – jednostka prędkości wiatru (węzły)
np. 20006KT – prognozowany średni kierunek wiatru 200°, o średniej prędkości 6KT;
VRB02KT - prognozowany wiatr z kierunków zmiennych o średniej prędkości 2KT.
Grupa wiatrowa z porywami wiatru 25015G30KT
W tej grupie prognozowany jest średni kierunek i średnia prędkość wiatru przyziemnego wraz z porywami.
G – GUST – poryw wiatru
35018G40KT - średni kierunek wiatru 350° o średniej prędkości 18KT, w porywach osiągający średnio 40KT;
VRB18G32KT - prognozowany wiatr z kierunków zmiennych o średniej prędkości 18KT, w porywach osiągający średnio 32KT.
Grupa widzialności Np. 0650, 9999, 5000

W grupie prognozowana jest widzialność przeważająca w metrach.
9999 – widzialność przeważająca 10000m i więcej;
6000 – widzialność przeważająca około 6000m;
Dla widzialności 5000m i mniej zawsze należy podać zjawisko lub grupę zjawisk (maksymalnie trzy), które powodują jej ograniczenie:
5000 RA BR – prognozowana widzialność przeważająca wynosi około 5000m, ograniczona przez umiarkowany opad deszczu i zamglenie;
0350 FG – prognozowana widzialność przeważająca wynosi ok. 350m, ograniczona przez mgłę.
 
2. OPIS POGODY GŁÓWNEJ
Zjawiska pogody Zestawienie zjawisk pogody (lub ich kombinacji) używanych w prognozach TAF:
SKRÓT ICAO OPIS ZJAWISKA PRZYKŁADY
(-) Intensywność zjawiska słaba -RA
bez wskaźnika Intensywność zjawiska umiarkowana TSRA
(+) Intensywność zjawiska silna +SHRA
DZ Mżawaka -DZ
RA Deszcz -RA, RADZ, -RASN
SN Śnieg +SN, SNRA
SG Śnieg ziarnisty SG
PL Deszcz lodowy -PL
FZDZ Opad marznącej mżawki FZDZ
FZRA Opad deszczu marznącego +FZRA
SHGR Przelotny opad gradu SHGR, SHRAGR
SHGS Przelotny opad drobnego gradu lub krupy śnieżnej SHGS
SHRA Przelotny opad deszczu +SHRA
SHSN Przelotny opad śniegu +SHSNRA, -SHSN
TSGR Burza z przelotnym opadem gradu TSGR, +TSRAGR
TSGS Burza z przelotnym opadem drobnego gradu lub krupy śnieżnej TSGS, TSRAGS
TSRA Burza z przelotnym opadem deszczu TSRA, TSRASN
TSSN Burza z przelotnym opadem śniegu TSSN, TSSNRA
BR Zamglenie BR
FG Mgła FG
FZFG Marznąca mgła FZFG
FU Dym FU
VA Popioły wulkaniczne VA
DU Uniesiony pył DU
SA Piasek SA
HZ Zmętnienie HZ
PO Silnie rozwinięte wiry pyłowe i piaskowe PO
SQ Nawałnica SQ
FC Chmura lejkowa (trąba powietrzna, wodna, tornado) FC
TS Burza TS
DRSN Niska zamieć śnieżna (do 2 m wysokości) DRSN
BLSN Wysoka zamieć śnieżna (powyżej 2 m wysokości) BLSN
   
NSW NSW (NO (NIL) SIGNIFICANT WEATHER) – brak istotnych zjawisk pogody. Używany przy zaznaczaniu w prognozie zakończenia występowania istotnych zjawisk pogody oraz zjawisk ograniczających widzialność (prognozowany w grupach zmian lub grupach prawdopodobieństwa). TAF EPPO 232330Z 2400/2424 21005KT 3000 RA BR BKN012 BECMG 2403/2406 27010KT 9999 NSW BKN015=
W godzinach 03-06UTC prognozowane jest zakończenie umiarkowanych opadów deszczu oraz zamglenia.
 
2. OPIS POGODY GŁÓWNEJ
Zachmurzenie Grupa, w której podawana jest prognoza przeważającej wielkości zachmurzenia:

FEW (FEW) pokrycie nieba 1-2/8
SCT (SCATTERED) pokrycie nieba 3-4/8
BKN (BROKEN) pokrycie nieba 5-7/8
OVC (OVERCAST) pokrycie nieba 8/8
NSC (NO (NIL) SIGNIFICANT CLOUD) brak zachmurzenia istotnego operacyjnie
BKN002 – niebo pokryte chmurami w stopniu 5-7/8, przy podstawie chmur około 200ft (60m);
OVC035 - niebo pokryte chmurami w stopniu 8/8, przy podstawie chmur około 3500ft(1060m);
SCT015 - niebo pokryte chmurami w stopniu 3-4/8, przy podstawie chmur około 1500ft(450m);
FEW007 - niebo pokryte chmurami w stopniu 1-2/8, przy podstawie chmur około 700ft(220m);
SCT003 BKN010 BKN020 – najniższa warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia nieba 3-4/8 podstawie chmur około 300ft(90m), kolejna warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia nieba 4/8-7/8 i podstawie chmur 1000ft(300m), najwyższa warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia nieba 3/8-3/8 i podstawie chmur 2000ft(600m).
Wysokość podstawy zachmurzenia podaje się w setkach stóp nad poziomem danego lotniska.
W prognozach TAF nie podaje się rodzajów chmur za wyjątkiem chmur cumulonimbus (Cb) oraz towering cumulus (Tcu). Oznacza się je, dodając na końcu grupy chmurowej skrót Cb lub Tcu. BKN010CB - niebo pokryte chmurami w stopniu 5/8-7/8, przy podstawie chmur około 1000ft(300m) przez chmurę cumulonimbus;
BKN010TCU BKN020 - najniższa warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia nieba 5-7/8, przy podstawie chmur około 2000ft(600m) przez chmurę towering cumulus, kolejna warstwa zachmurzenia o wielkości pokrycia nieba 5-7/8 i podstawie chmur około 2000ft (600m).
 
  W grupach tych podaje się opis istotnych zmian elementu lub elementów prognozy z prawdopodobieństwem wystąpienia 50% lub większym.
3. OPIS GRUP ZMIAN
GRUPA BECMG BECMG (BECOMING) – grupa opisująca istotne zmiany w pogodzie wg określonych kryteriów, przebiegające w regularnym lub nieregularnym tempie. W każdym momencie okresu BECMG warunki meteorologiczne na lotnisku mogą osiągnąć wartości opisane w grupie. Ramy czasowe grupy BECMG określane są przedziałem godzinowym. TAF EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 9999 BKN014 BECMG 2407/2409 5000 BR BKN026=

W dniu 24 danego miesiąca, w godzinach 07-09UTC, prognozowana jest zmiana widzialności oraz zachmurzenia z uwzględnionych w pogodzie głównej na wartości podane po grupie BECMG. Warunki te (czyli widzialność 5000m ograniczona przez zamglenie oraz zachmurzenie 5-7/8 o podstawach około 2600ft(800)) będą przeważały do końca okresu ważności prognozy czyli do 12UTC.
GRUPA TEMPO TEMPO (TEMPORARY lub TEMPORARILY) - grupa opisująca istotne zmiany w pogodzie wg określonych kryteriów, przebiegające okresowo i trwające jednorazowo krócej niż godzinę, a łącznie krócej niż połowa ważności okresu grupy TEMPO.

Ramy czasowe grupy TEMPO określane są przedziałem godzinowym.
TAF EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 9999 BKN014 TEMPO 2407/2412 5000 BR BKN026=

W dniu 24 danego miesiąca, w godzinach 07-12UTC, prognozowane są okresowe wahania widzialności oraz zachmurzenia z podanych w pogodzie głównej, na podane po grupie TEMPO.
GRUPA FM FM (FROM) – grupa opisująca zmianę wszystkich lub większości elementów pogody, przebiegającą w krótkim czasie.

Po indeksie FM podawana jest tylko data i godzina rozpoczęcia tej grupy zmian. Koniec obowiązywania grupy FM wyznacza czas podania kolejnej grupy FM lub BECMG lub też koniec obowiązywania prognozy TAF.
TAF EPKT 240230Z 2403/2412 23010KT 9999 BKN014 FM 240730 VRB02KT 5000 BR BKN026 FM 240900 33012KT 9999 NSW BKN013CB=

W dniu 24 danego miesiąca, od godziny około 0730UTC, prognozowana jest zmiana wszystkich warunków meteorologicznych z podanych w pogodzie głównej na opisane po grupie FM. Warunki te (czyli widzialność około 5000m ograniczona przez zamglenie oraz zachmurzenie 5-7/8 o podstawach około 2600ft(800)) będą przeważały do godziny około 09UTC, kiedy to nastąpi kolejna zmiana wszystkich warunków meteorologicznych z podanych po pierwszej grupie FM, na opisane po drugiej grupie FM (czyli na poprawę widzialności do 10000m i więcej oraz zachmurzenie 5-7/8 chmurą cb o podstawach około 1300ft(400)) i będą przeważały do końca okresu ważności prognozy.
 
  W grupach tych podaje się opis istotnych zmian elementu lub elementów prognozy z prawdopodobieństwem niższym od 50%.
4. OPIS GRUP PRAWDOPODOBIEŃSTWA
GRUPA PROB PROB30, PROB40

PROB (PROBABILITY) – prawdopodobieństwo. W grupie PROB podaje się istotne zmiany warunków pogodowych wg określonych kryteriów, przebiegających w sposób ciągły.


30, 40 – wystąpienie zmiany warunków meteorologicznych z prawdopodobieństwem 30%, 40%

PROB30 TEMPO, PROB40 TEMPO - w podgrupie PROB TEMPO podaje się istotne zmiany warunków pogodowych wg określonych kryteriów, przebiegających okresowo.

Ramy czasowe grupy PROB jak i PROB TEMPO określane są przedziałem godzinowym.
TAF EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 7000 BKN014 PROB30 2407/2410 4000 BR =

W dniu 24 danego miesiąca, w godzinach 07-10UTC, prognozowana jest możliwość zmiany widzialności z podanej w pogodzie głównej na opisaną po grupie PROB30. Prawdopodobieństwo wystąpienia tej zmiany to 30%.

TAF EPKT 240230Z 2403/2412 23008KT 7000 BKN014 PROB40 TEMPO 2407/2410 3000 BR OVC009=

W dniu 24 danego miesiąca, w godzinach 07-10UTC, prognozowana jest możliwość okresowych zmian widzialności i zachmurzenia z podanych w pogodzie głównej na opisane po grupie PROB40 TEMPO. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zmian to 40%.
PRZYKŁAD PROGNOZY TAF
TAF EPGD 240530Z 2406/2506 24008KT 8000 BKN010
BECMG 2407/2410 BKN025
BECMG 2418/2421 5000 BR BKN010
TEMPO 2421/2506 3000 BR SCT005
PROB40 2421/2506 1500 BR BKN002=

Prognoza TAF opracowana 24 dnia danego miesiąca o godz. 05:30 UTC.

Ważność prognozy: od 06UTC dnia 24 do 06UTC dnia 25 danego miesiąca.

PROGNOZOWANE WARUNKI PODANE W POGODZIE GŁÓWNEJ:

wiatr: średni kierunek wiatru około 240 stopni; średnia prędkość około 8KT;

widzialność przeważająca: około 8000m;

zachmurzenie: niebo pokryte chmurami w stopniu 5-7/8, o wysokości podstawy około 1000ft(300m).

PROGNOZOWANE WARUNKI PODANE W PIERWSZEJ GRUPIE BECMG:

W okresie 07-10UTC 24 dnia danego miesiąca w sposób regularny bądź nieregularny:

wysokość podstawy chmur osiągnie około 2500ft(800m) przy wielkości pokrycia nieba chmurami 5-7/8.


PROGNOZOWANE WARUNKI PODANE W DRUGIEJ GRUPIE BECMG:

W godzinach 18-21UTC w sposób regularny bądź nieregularny:

widzialność w zamgleniu osiągnie około 5000m;

wysokość podstawy chmur osiągnie około 1000FT(300m) przy wielkości pokrycia nieba chmurami 5-7/8.


PROGNOZOWANE WARUNKI PODANE W GRUPIE TEMPO:

W godzinach 21UTC 24 dnia danego miesiąca – 06UTC 25 dnia danego miesiąca:

widzialność w zamgleniu okresami (rzadko lub często) będzie osiągać około 3000m;

wysokość podstawy chmur okresami (rzadko lub często) będzie osiągać około 500ft(150m)

przy wielkości pokrycia nieba chmurami 3-4/8.


PROGNOZOWANE WARUNKI PODANE W GRUPIE PROB40:

W godzinach 21UTC 24 dnia danego miesiąca – 06UTC 25 dnia danego miesiąca, z prawdopodobieństwem 40%, mogą wystąpić alternatywne wartości elementów meteorologicznych:

widzialność przeważająca: w zamgleniu osiągnie około 1500m;

wysokość podstawy chmur osiągnie około 200ft(60m) przy wielkości pokrycia nieba chmurami 5-7/8.


Awiacja.imgw.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
Copyright IMGW PIB 2009-2019© Wszelkie prawa zastrzeżone.