• pl
 • eng

Awiacja
Zastrzeżenia prawne 12:22 12.11.2020
Warszawa, dnia 28 marca 2012 r.

Zasady użytkowania serwisu internetowego
www.awiacja.imgw.pl IMGW PIB

§ 1. Warunki ogólne
 1. Awiacja.imgw.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (dalej IMGW PIB)
 2. Dane, informacje i produkty zawarte w serwisie internetowym www.awiacja.imgw.pl (dalej „serwis internetowy IMGW PIB”) są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.
 3. Dane, informacje i produkty przeznaczone są do bezpośredniego wykorzystywania przez użytkowników przestrzeni powietrznej i amatorów lotnictwa.
 4. Dane, informacje i produkty zamieszczone w serwisie internetowym IMGW PIB chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego IMGW PIB jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.
§ 2. Warunki użytkowania serwisu
 1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów informacyjnych, w tym internetowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego IMGW PIB, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla IMGW PIB, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IMGW PIB lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.
 6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody IMGW PIB na rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

  1) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą;

  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego IMGW PIB;

  3) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem IMGW PIB jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo IMGW PIB, z zastrzeżeniem, że logo IMGW PIB będące znakiem towarowym prawnie chronionym, wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.
§ 3. Zakres odpowiedzialności IMGW PIB
IMGW PIB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego IMGW PIB, a w szczególności za szkody będące następstwem:

 1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. interpretacji i/lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych w serwisie.
§ 4. Obowiązywanie zasad
 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. IMGW PIB ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.
Awiacja.imgw.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
Copyright IMGW PIB 2009-2019© Wszelkie prawa zastrzeżone.