• pl
 • eng

Awiacja
WIADOMOŚCI
ostatnia aktualizacja: 17.04.2020 19:04
Szanowni Państwo,

mając na uwadze sytuację związaną z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, IMGW-PIB podjął decyzję o przeniesieniu kolejnej edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej na przyszły rok. W tej chwili podanie dokładnego terminu szkoły nie jest możliwe, ale jak tylko będzie znany zostanie ogłoszony na naszych stronach internetowych, do których śledzenia serdecznie zapraszamy.

METAR - OPIS 13:15 21.05.2018
 • WIND
 • SIGNIFICANT
 • SIGMET
 • AIRMET
 • TAF
 • METAR
 • GAMET


Przykład depeszy METAR METAR EPWA 102100Z 13005KT 100V190 1900 0600W R11/1800N BCFG SCT002 BKN005 07/06 Q1016 TEMPO 0800 FG=
Nr grupy z tabeli 1 2 3 4 5 7 9
 
  NAZWA ELEMENTU DEPESZY OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY
1. MIEJSCE I CZAS WYDANIA DEPESZY
METAR   METeorological Aerodrome Report – depesza służąca do przekazywania lotniskowych rutynowych obserwacji meteorologicznych METAR EPWA
METAR EPPO
  COR Zapis opcjonalny oznaczający depeszę poprawioną METAR COR EPSC
  NIL Zapis opcjonalny oznaczający brak depeszy METAR EPLB 102100Z NIL=
EPWA Czteroliterowy wskaźnik lotniska ustalony przez ICAO EPWA, EPLL, EPGD, EPBY
102100Z Dzień miesiąca, godzina i minuty obserwacji oraz wskaźnik czasu UTC 131430Z
250030Z
030330Z
AUTO Dodatkowe, opcjonalne określenie zapisywane przed grupą wiatrową tylko w przypadku, gdy depesza zawiera wyniki pochodzące z całkowicie zautomatyzowanej obserwacji METAR EKRN 102100Z AUTO 13005KT
 
2. WIATR
13005KT   Grupa wiatrowa (podawany jest średni kierunek i średnia prędkość wiatru z okresu czasu 10-ciu minut poprzedzających obserwację):
 • kierunek z którego wieje wiatr (zaokrąglony do 10-ciu stopni);
 • prędkość wiatru;
 • wskaźnik jednostki prędkości wiatru (KT-węzły).
22003KT
36012KT
36018KT
  00000KT Cisza 00000KT
  VRB02KT Zmienny kierunek wiatru VRB01KT
VRB08KT
  27012G22KT Grupa opcjonalna określająca maksymalny poryw wiatru:
 • kierunek wiatru;
 • średnia prędkość wiatru;
 • wskaźnik porywu;
 • max poryw wiatru w KT.
22008G18KT
VRB18G28KT
27020G42KT
  100V190 Dodatkowa, opcjonalna grupa kierunku wiatru (określa występujące dwa skrajne kierunki) 16008KT 130V220
25005KT 200V270
11005KT 080V180
 
3. WIDZIALNOŚĆ
7000 Widzialność, podawana w metrach, dodatkowo przy grupie widzialności podawane są istotne zjawiska pogody, jeśli występują. 6000
8000 -RA
9999 (widzialność 10km i więcej)
9999 -SN
1900 BR Widzialność poniżej 5000m, z obowiązkiem podania zjawiska (w tym przypadku zamglenie) 3000 BR
1200 –SN BR
0500 DZ FG
  0600W Kierunkowe zmiany widzialności zapisywane opcjonalnie obok widzialności przeważającej, podawane są:
 • widzialność w metrach;
 • kierunek geograficzny.
1900 0600W
  R11/1800N Widzialność wzdłuż drogi startowej, podawane są:
 • wskaźnik R widzialności wzdłuż drogi startowej;
 • numer drogi startowej;
 • widzialność na drodze startowej w metrach;
 • tendencja widzialności (D-pogorszenie, U-poprawa, N-bez zmian).
R11/1800N
R15L/1400D
R27R/1600U
  R11/P2000
R11/M0400
Oznaczniki P i M stosuje się w przypadku całkowicie zautomatyzowanych obserwacji:
P – oznacza, że widzialność osiągnęła maksymalną wartość jaką może zmierzyć przyrząd, a więc rzeczywista wartość widzialności jest większa niż zapisana w depeszy;
M – oznacza, że widzialność osiągnęła minimalną wartość jaką może zmierzyć przyrząd, a więc rzeczywista wartość widzialności jest mniejsza niż zapisana w depeszy.
R15L/P2000
R27R/M0050
 
4. ZJAWISKA
3000 -FZDZ BR Istotne zjawiska pogody 1500 BR HZ
9999 -FZDZ
  ( - ) Intensywność zjawiska słaba 7000 -RA
  bez wskaźnika Intensywność zjawiska umiarkowana 3000 TSRA
  ( + ) Intensywność zjawiska silna 1200 +SHRA
  DZ Mżawka -DZ
  RA Deszcz -RA
  SN Śnieg +SNRA
  SG Śnieg ziarnisty SG
  PL Deszcz lodowy -PL
  GR Grad (ziarna średnicy 5mm i większe) +TSGR
  GS Drobny grad (średnica ziaren poniżej 5mm) lub krupa śnieżna -TSGS
  UP Rodzaj opadu nieznany (przy obserwacjach zautomatyzowanych) UPFZ
  BR Zamglenie (widzialność 1000-5000m) BR
  FG Mgła (grubość od gruntu do powyżej wysokości 2m, widzialność poniżej 1000m) FG
FZFG
  FU Dym FU
  VA Popioły wulkaniczne VA
  DU Uniesiony pył DU
  SA Piasek SA
  HZ Zmętnienie HZ
  PO Silnie rozwinięte wiry pyłowe i piaskowe PO
  SQ Nawałnica SQ
  FC Chmura lejkowa (trąba powietrzna, wodna, tornado) FC
  SS Burza piaskowa +SS
  DS Burza pyłowa DS
  MI Mgła przyziemna (od gruntu do wysokości 2m, widzialność pozioma poniżej 1000m) MIFG
  BC Mgła w płatach (widzialność w płatach poniżej 1000m) BCFG
  PR Mgła pokrywająca część lotniska (widzialność we mgle poniżej 1000m) PRFG
  DR Zamieć niska (od gruntu do wysokości 2m) DRSN, DRSA, DRDU
  BL Zamieć wysoka (grubość od gruntu powyżej wysokości 2m) BLSN, BLDU, BLSA
  SH Opad przelotny -SHRA, SHSN
  TS Burza TSRA, +TSGR, -TSSN, TS
  FZ Przechłodzone krople wody, opad marznący, mgła przy temperaturze ujemnej FZFG, -FZRA, FZDZ
  VC Zjawisko w pobliżu lotniska (8-16km od lotniska) VCTS, VCSS, VCSH, VCFG
  NSW Brak zjawisk (stosowany w prognozie TREND) NSW
 
5. ZACHMURZENIE / WIDZIALNOŚĆ PIONOWA
SCT002 BKN005 Zachmurzenie szyfrowane jest poprzez podanie wielkości pokrycia nieba przez chmury, używając określeń FEW, SCT, BKN, OVC oraz podanie wysokości podstawy chmur w setkach stóp, przy chmurach konwekcyjnych stosowany jest dodatkowo skrót TCU (Tower Cumulus) oraz CB (Cumulonimbus), jeśli nie występują chmury istotne operacyjnie to stosowany jest skrót NSC lub CAVOK. SCT030
BKN001
OVC008
SCT020TCU
BKN015CB
SCT010 BKN020
  FEW 1-2/8 nieba zakrytego chmurami (12,5-25%) FEW030
  SCT 3-4/8 nieba zakrytego chmurami (37,5%-50%) SCT020
  BKN 5-7/8 nieba zakrytego chmurami (62,5%-87,5%) BKN020
  OVC 8/8 niebo całkowicie zachmurzone (100%) OVC004
  VV002 Widzialność pionowa podawana jest zamiast zachmurzenia, w sytuacjach, kiedy niebo jest niewidoczne, podawany jest wskaźnik widzialności pionowej VV oraz jej wartość w setkach stóp. VV001
VV003
 
6. UŻYCIE CAVOK/NSC
CAVOK Ma zastosowanie jeśli:
 • nie jest obserwowane zachmurzenie istotne operacyjnie;
 • nie są obserwowane chmury TCU i CB;
 • nie występują zjawiska pogody, a widzialność wynosi 10km i więcej (9999).
METAR EPBY 111430Z 13005KT CAVOK 16/06 Q1016=
NSC Ma zastosowanie jeśli:
 • nie jest obserwowane zachmurzenie istotne operacyjnie;
 • nie są obserwowane chmury TCU i CB;
 • występują zjawiska pogody lub widzialność obserwowana jest poniżej 10km; (nie można zastosować skrótu CAVOK).
METAR EPGD 211800Z 15010KT 5000 BR NSC 07/06 Q1016=
METAR EPSC 030230Z 24006KT 8000 NSC 12/08 Q1016=
 
7. TEMPERATURA I CIŚNIENIE QNH
07/06 Temperatura/temperatura punktu rosy W przypadku temperatury ujemnej, jej zapis poprzedzamy znakiem "M". 05/02
04/M02
M10/M12
Q1016 Wartość ciśnienia QNH, podawana w hPa Q1023
Q0993
 
8. GRUPY OPCJONALNE (POGODA UBIEGŁA, USKOK WIATRU, STAN DROGI STARTOWEJ)
RE Grupa opcjonalna, która podawana jest, jeśli wystąpiły istotne zjawiska w czasie od wydania poprzedniej depeszy METAR (w ciągu pół godziny), po wskaźniku RE podawane jest zjawisko. RESHRA
RETS
RERA
WS Grupa opcjonalna, która szyfrowana jest gdy występuje uskok wiatru w warstwie od poziomu drogi startowej do poziomu 1600ft, do określenia lokalizacji uskoku wiatru podawany jest numer drogi startowej. WS R15L
WS R27
WS ALL RWY (na wszystkich drogach startowych)
R11/290095 Grupa opcjonalna, która stosowana jest po otrzymaniu informacji od odpowiednich służb utrzymania lotniska, zgodnie z regionalną umową żeglugi powietrznej, obejmuje charakterystykę stanu drogi startowej:
 • oznaczenie drogi startowej;
 • rodzaj pokrycia drogi startowej: 0 - czysta i sucha, 1 - wilgotna, 2 - mokra lub kałuże, 3 - pokryta szronem, 4 - suchy śnieg, 5 - mokry śnieg, 6 - roztajały śnieg, 7 - lód, 8 - ubity lub zwalcowany śnieg, 9 - zamarznięte bruzdy, koleiny, / - nie podany;
 • rozległość zanieczyszczenia drogi startowej: 1 - mniej niż 10% zanieczyszczone, 2 - zanieczyszczone 11-25%, 5 - zanieczyszczone 26-50%, 9 - zanieczyszczone 51-100%, / - nie podany;
 • głębokość pokrycia drogi startowej: 00 – mniej niż 1mm, 01 – 1mm, 02 - 2mm, 03 - 3mm itd. aż do 89 - 89mm, 99 - drogi nieużywane, //-głębokość nieznacząca;
 • współczynnik sczepności/hamowania: 00 - wsp. 0.00, 01 - wsp. 0.01 itd. aż do 88 - wsp. 0.88, 91 - hamowanie złe, 92 - hamowanie średnio/złe, 93 - hamowanie średnie, 94 - hamowanie średnio/dobre, 95 - hamowanie dobre, 99 - hamowanie niemożliwe, // - nie podano.
R11/290095
R11/29//95
R27L/SNOCLO – lotnisko zamknięte z powodu dużej ilości śniegu
R15R/CLRD// - droga startowa czysta
 
9. PROGNOZA TREND
TEMPO 0800 FG= Prognoza na lądowanie TREND, zawierająca informacje o prognozowanych istotnych zmianach (lub braku istotnych zmian) elementów meteorologicznych w czasie najbliższych dwóch godzin od wydania depeszy METAR, w FIR EPWW prognoza TREND wydawana jest tylko dla lotniska EPWA. BECMG 3000 BR OVC005=
  NOSIG Wskaźnik podawany, gdy prognozowany jest brak istotnych zmian elementów meteorologicznych. NOSIG=
  TEMPO Wskaźnik podawany, gdy prognozowane są tymczasowe, krótkotrwałe (do maksymalnie połowy okresu ważności prognozy) istotne zmiany elementów meteorologicznych zgodnie z wartościami podanymi po wskaźniku. TEMPO BKN010=
TEMPO 5000 RA=
TEMPO 26012KT=
  BECMG Wskaźnik podawany, gdy prognozowana jest trwała, istotna zmiana elementów meteorologicznych do wartości zapisanych po wskaźniku. BECMG OVC002=
BECMG 0600FG=
BECMG 15006KT=
  FM Dodatkowa, opcjonalna grupa określająca dokładny czas UTC początku prognozowanej istotnej zmiany elementów meteorologicznych opisanych w prognozie TREND. BECMG FM1620 BKN015=
TEMPO FM0317 5000 RA BR=
BECMG FM1215 7000 NSW=
  TL Dodatkowa, opcjonalna grupa określająca dokładny czas UTC, w którym prognozowane jest zakończenie istotnej zmiany elementów meteorologicznych opisanych w prognozie TREND. BECMG TL1330 BKN015=
TEMPO FM0317 TL0420 5000 RA BR=
BECMG FM1215 TL1330 7000 NSW=
  AT Dodatkowa, opcjonalna grupa określająca dokładny czas UTC, w którym prognozowane jest wystąpienie istotnej, trwałej zmiany elementów meteorologicznych na te opisane w prognozie TREND. BECMG AT1315 OVC002=
BECMG AT0010 0600FG=
BECMG AT2330 15006KT=
PRZYKŁAD DEPESZY METAR
METAR EPWA 210730Z 15004KT 100V220 1100 R11/1500U -DZ BR BKN002 OVC005 02/02 Q1014 R11/290095 TEMPO 0800 FG BKN001=
  METAR Nazwa depeszy
  EPWA Lokalizacja: lotnisko Warszawa im. F. Chopina
  210730Z Dwudziesty pierwszy dzień miesiąca, godzina 07:30 UTC
  15004KT 100V220 Wiatr wiejący z kierunku 150° o prędkości 04 węzłów, o zmieniającym się kierunku w zakresie od 100° do 220°
  1100 R11/1500U Widzialność zasadnicza 1100m, na progu drogi startowej nr R11 1500m, poprawiająca się
  -DZ BR Zjawiska: mżawka o słabym natężeniu oraz zamglenie
  BKN002 OVC005 Pierwsza warstwa chmur: 5-7 oktantów na poziomie 200FT AGL, druga warstwa chmur: 8 oktantów na poziomie 500FT AGL
  02/02 Temperatura: 2°C, temperatura punktu rosy 2°C
  Q1014 Ciśnienie QNH: 1014hPa
  R11/290095 Stan drogi startowej nr R11, droga startowa mokra lub kałuże, zanieczyszczone 51-100% drogi startowej, głębokość pokrycia drogi startowej mniej niż 1mm, hamowanie na drodze startowej dobre
  TEMPO 0800 FG BKN001= Prognoza TREND: w ciągu najbliższych dwóch godzin prognozowane są okresowe spadki widzialności poziomej do 800m we mgle, a także okresowe obniżanie się podstaw chmur 5-7 oktantów do poziomu około 100FT AGL
Awiacja.imgw.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
Copyright IMGW PIB 2009-2019© Wszelkie prawa zastrzeżone.