• pl
 • eng

Awiacja
WIADOMOŚCI
ostatnia aktualizacja: 17.04.2020 19:04
Szanowni Państwo,

mając na uwadze sytuację związaną z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, IMGW-PIB podjął decyzję o przeniesieniu kolejnej edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej na przyszły rok. W tej chwili podanie dokładnego terminu szkoły nie jest możliwe, ale jak tylko będzie znany zostanie ogłoszony na naszych stronach internetowych, do których śledzenia serdecznie zapraszamy.

GAMET - OPIS 13:15 21.05.2018
 • WIND
 • SIGNIFICANT
 • SIGMET
 • AIRMET
 • TAF
 • METAR
 • GAMET


Elementy prognozy Opis elementu Przykłady
GAMET GAMET – prognoza obszarowa, która jest opracowywana w formie tekstu otwartego, z wykorzystaniem obowiązujących skrótów, przeznaczona dla lotów na małych wysokościach i dotycząca odpowiedniego rejonu informacji powietrznej. GAMET A1
Prognoza dla obszaru oznaczonego jako A1.
Nagłówek Zawiera informacje o prognozie:
 • miejsce wydania;
 • dla jakiego obszaru jest opracowana;
 • w jakich godzinach jest ważna;
 • do jakiej wysokości atmosfery sięga na danym obszarze.
EPWW GAMET VALID 271000/271600 EPWA-
EPWW WARSAW FIR/A1 BLW FL100

Oznacza prognozę obszarową na rejon A1, z ważnością w dniu 27 danego miesiąca, od godziny 10 do 16 UTC, w przestrzeni od powierzchni ziemi do poziomu FL100.
GAMET jest prognozą składającą się z dwóch części:
Pierwsza - SECN I – w tej części znajdują się grupy niebezpiecznych zjawisk pogody mających istotny wpływ na przelot, szczególnie dla małego lotnictwa. Jeśli grupy są pominięte – oznacza to, że zjawisko nie jest prognozowane, jednak zawsze należy sprawdzić czy nie zostały wydane informacje AIRMET i/lub SIGMET.
Druga - SECN II – w tej części znajdują się dodatkowe informacje o prognozowanej pogodzie w danym rejonie.
SECN I
SFC WSPD: Grupa informuje o średniej prędkości silnego wiatru przyziemnego (średnia prędkość wiatru powyżej 30 kt). Stosowaną jednostką są węzły (KT). SFC WSPD: 10/16 32KT MAR
Nad morzem, w godz. 10-16 UTC, prognozowany jest wiatr ze średnią prędkością 32 kt.
SFC VIS: W grupie zamieszczone są informacje na temat widzialności poniżej 5000 m, wraz z podanym ograniczającym ją zjawiskiem (lub zjawiskami): FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO, DS., SS, DZ, RA, SN, SG, IC, FC, GR, GS, PL lub SQ:
 • w prognozach gamet intensywność zjawisk podaje się za pomocą określenia widzialności;
 • w prognozach gamet nie stosuje się skrótów FZ (marznące) oraz SH (przelotne);
 • stosowaną jednostką są metry (M).
SFC VIS: 10/12 3000-5000M RA BR
Na przeważającym obszarze, w godz. 10-12 UTC, prognozowana jest widzialność w przedziale od 3000 do 5000 m ograniczona przez opady deszczu i zamglenia.
SIGWX: W grupie prognozuje się istotne i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne takie jak: burze, burze z gradem, intensywne burze piaskowe lub pyłowe oraz pył wulkaniczny. SIGWX:10/14 EMBD TS
W godzinach 10-14 UTC prognozowane są wbudowane burze.
MT OBSC: Grupa ta informuje o przesłonięciu gór przez chmury. Stosowaną jednostką są stopy nad poziomem morza (FT AMSL). MT OBSC: 10/16 PARTLY ABV 2000-2500FT AMSL SUDETY
Prognozowane jest częściowe przykrycie wierzchołków Sudetów przez chmury, od wysokości 2000-2500 FT AMSL i wyżej, w godzinach 10-16 UTC.
SIG CLD: W grupie prognozuje się chmury o istotnym znaczeniu operacyjnym:
A) chmury Cumulonimbus i Tower Cumulus;
B) chmury pokrywające niebo w stopniu BKN i/lub OVC, których wysokości podstaw będą mniejsze niż 300 m nad poziomem morza.
Stosowaną jednostką dla tej grupy są stopy nad poziomem morza (FT AMSL).
SIG CLD: 10/14 ISOL CB 2000-3000/ABV 10000FT AMSL
W godzinach od 10 do 14 UTC, prognozowane są izolowane chmury cumulonimbus o podstawach 2000-3000 FT AMSL i wierzchołkach znajdujących się powyżej 10000 FT AMSL.

SIG CLD: 04/08 OVC 400-1000/1500-2500FT AMSL
W godzinach od 04 do 08 UTC prognozowane jest zachmurzenie OVC o podstawach od 400 do 1000 FT AMSL i wierzchołkach od 1500 do 2500 FT AMSL.
ICE: Grupa informuje o prognozowanym oblodzeniu (umiarkowanym i/lub silnym). Stosowaną jednostką jest poziom lotu (Flight Level - FL). ICE: 10/16 MOD FL020/070
W godz. 10-16 UTC prognozowane jest umiarkowane oblodzenie pomiędzy poziomem FL020 i FL070.

ICE: 10/16 SEV ABV FL080
W godz. 10-16 UTC prognozowane jest silne oblodzenie od poziomu FL080 i wyżej do górnej granicy zakresu prognozy (FL100 dla GAMET A1, A3, A4 lub dla GAMET A2 i A5 - FL150).
TURB: Grupa informuje o rognozowanej turbulencji na danym obszarze (umiarkowanej i/lub silnej). Stosowaną jednostką jest poziom lotu (Flight Level - FL). TURB: 10/16 MOD FL020/070
W godz. 10-16 UTC prognozowana jest umiarkowana turbulencja pomiędzy poziomem lotu FL020 i FL070.
TURB oraz ICE W grupach tych pomija się oblodzenie i turbulencję występującą w chmurach konwekcyjnych oraz silną turbulencję lub silne oblodzenie, na które została już wydana informacja SIGMET.
MTW: Prognoza fali górskiej dotyczy intensywności umiarkowanej i/lub silnej. Nie prognozuje się silnej fali górskiej jeśli została wydana na nią informacja SIGMET. Stosowaną jednostką jest poziom lotu (Flight Level - FL). MTW: 10/16 MOD ABV FL060 SUDETY
W godz. od 10 do 16 UTC prognozowana jest umiarkowana fala górska w Sudetach, od poziomu FL060 wzwyż.
ICE TURB MTW W grupach ICE, TURB oraz MTW do określenia wysokości występowania zjawisk używa się tylko i wyłącznie poziomów Flight Level.
SIGMET APPLICABLE: W grupie tej podawana jest wiadomość o informacjach SIGMET, które obowiązują w momencie wydawania prognozy GAMET. Zawsze należy sprawdzać czy nie zostały wydane inne informacje AIRMET i SIGMET niż te, które podano w prognozie GAMET, o czym przypomina zapis kończący prognozę gamet: CHECK AIRMET AND SIGMET INFORMATION Jeśli nie ma wydanych żadnych informacji SIGMET, wtedy stosuje się zapis: NIL Np.:
SIGMET APPLICABLE: AT TIME OF ISSUE NIL

Jeśli informacja SIGMET jest wydana:
SIGMET APPLICABLE: AT TIME OF ISSUE 2 AND 4
Oznacza to, że oprócz prognozy w pierwszej części gamet należy również zapoznać się z informacjami SIGMET nr 2 oraz 4.
HAZARDOUS WX NIL W grupach ICE, TURB oraz MTW do określenia wysokości występowania zjawisk używa się tylko i wyłącznie poziomów Flight Level. HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS: PSYS oznacza prognozowaną sytuację baryczną, ustalaną na określoną godzinę prognozy. PSYS: 12 L 966 HPA OVER S SWEDEN STNR WKN
Sytuacja baryczna na godzinę 12 UTC: ośrodek niżowy o wartości 966 hPa nad południową Szwecją, stacjonarny i słabnący.
SFC WIND: W tej grupie prognozowana jest średnia prędkość i średni kierunek wiatru przyziemnego oraz występowanie ewentualnych porywów wiatru (nie związanych z chmurami konwekcyjnymi - Cumulonimbus oraz Tower Cumulus).
Stosowaną jednostką są węzły (KT).
SFC WIND: 16/22 250/15KT AND GUSTS UP TO 30KT
Prognoza w godzinach od 16 do 22 UTC:
 • prognozowana średnia prędkości wiatru 15 KT, średni kierunek wiatru 250° i porywy wiatru dochodzące do 30 KT;
 • prognoza prędkości wiatru odnosi się do przedziału +/− 5 KT;
 • prognoza kierunku wiatru odnosi się do przedziału +/− 20°.
WIND/T: 1000FT AMSL 2000FT AMSL 3300FT AMSL 5000FT AMSL 10000FT AMSL Grupa dotyczy wiatru oraz temperatury na poszczególnych poziomach.
Temperatura:
 • 0000 oznacza 0 st.C;
 • MS oznacza wartość ujemną;
 • PS oznacza wartość dodatnią.
1000FT AMSL 270/10KT PS07
Oznacza to, że wiatr na wysokości 1000 FT AMSL ma prognozowany średni kierunek 270° oraz średnią prędkość 10 KT. Prognozowana temperatura na tej wysokości to +7° C.
CLD: Grupa, w której zaprognozowane są chmury inne niż w SECN I - w grupie SIG CLD. Określa się wielkość zachmurzenia, rodzaj chmur, podstawę i wysokość wierzchołków chmur oraz tendencję zachmurzenia. Stosowaną jednostką są stopy nad poziomem morza (FT AMSL). CLD: 10/16 SCT-BKN SC 1500-2500/6000-7000FT AMSL
W godz. 10-16 UTC prognozowany jest wzrost zachmurzenia z SCT do BKN przez chmury Stratocumulus o podstawach od 1500 do 2500 i wysokości wierzchołków 6000-7000 FT AMSL. Zapis BKN-SCT to prognoza zmniejszenia się zachmurzenia, odwrotnie w przypadku SCT-BKN. Zapis BKN/SCT oznacza występowanie zachmurzenia BKN i SCT, ale z przewagą BKN, odwrotnie jest w przypadku SCT/BKN.
Brak chmur istotnych operacyjnie określa się wyrażeniem:
NO CLD BLW 10000FT AMSL
Dla GAMET A2 i A5:
NO CLD BLW 15000FT AMSL
Jeżeli prognozuje się zwartą strefę chmur, bez przerw, stosuje się zapis LYR:
CLD: 10/16 LYR OVC 1500-2000/ABV 10000FT AMSL
Powyższy zapis przedstawia zwartą strefę chmur o zachmurzeniu OVC, których podstawy będą osiągać wysokości od 1500 do 2000 FT AMSL, a wierzchołki chmur, będą znajdować się powyżej 10000 FT AMSL.
lub
CLD: 10/16 LYR BKN AC AS SC 1500-2500/ABV 10000FT AMSL
Prognoza dotyczy zachmurzenia BKN w zwartej strefie chmur, wyróżnia się wówczas rodzaje chmur jakie budują tę strefę.
FZLVL W grupie prognozuje się wysokość izotermy 0 st. C. Stosowaną jednostką są stopy nad poziomem morza (FT AMSL). W prognozach GAMET można stosować m.in. zapisy:
FZLVL: 10/16 NEAR SFC
W godz. 10-16 UTC prognozowana izoterma znajduje się w pobliżu gruntu (należy ją rozumieć jako izotermę, występującą poniżej 1000 FT AMSL).
FZLVL 10/16: I – SFC II- FL080
Taki zapis oznacza prognozowanie dwóch izoterm. Pierwsza informuje o emperaturze ujemnej od powierzchni ziemi, druga o zotermie na wysokości FL080 - do tego zapisu należy zapoznać się z wartościami prognozowanej temperatury na danych poziomach (grupa WIND/T), aby móc ocenić mniej więcej w jakim momencie temperatura przechodzi na wartości dodatnie.
FZLVL 10/16: TEMPERATURE NEAR 0 FL020/080
Ten zapis oznacza, że temperatura około zera stopni występuje od poziomu FL020 do FL080.
SEA: W GAMECIE A1 dodatkowo występuje grupa dotycząca temperatury wody oraz wysokości fali Morza Bałtyckiego (jego południowej części, która wchodzi w obręb FIR Warszawa). Stosowaną jednostką dla temperatury jest st. C, a dla wysokości fali metr (M). SEA: 10/16 PS09 HGT: 0.5-2.0M
W godz. 10-16 UTC prognozowana temperatura morza +9 st. C, a wysokość fali na morzu 0.5-2.0m.
Awiacja.imgw.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
Copyright IMGW PIB 2009-2019© Wszelkie prawa zastrzeżone.