• pl
  • eng

Awiacja
Obszar MOLC 13:15 21.05.2018
  • Kontakt
  • Biura prognoz
  • LSM-y
  • Obszar MOLC


 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 1919 roku zapewnia rzetelne przekazywanie informacji meteorologicznych i hydrologicznych opracowanych na podstawie danych pochodzących z sieci pomiarowo – obserwacyjnej IMGW-PIB.

IMGW posiada aktualne wyznaczenie Ministra Infrastruktury jako instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Na mocy powyższych dokumentów Instytut zapewnia służby żeglugi powietrznej w FIR Warszawa w ścisłej współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Przekazywane informacje są zgodne z wymogami zawartymi w dokumentach Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz, w ramach osłony lotnictwa, w przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Instytut posiada wykwalifikowany personel operacyjny, który poprzez wykonywaną pracę zapewnia wysoki poziom oferowanych produktów i usług.

Nadzór nad całością działalności Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego sprawuje Dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC), który sprawuje operacyjny nadzór nad Centralnym Biurem Prognoz Meteorologicznych - Meteorologicznym Biurem Nadzoru, Biurem Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, Lotniskowymi Stacjami Meteorologicznymi oraz Zespołem Organizacji MOLC.

W strukturze obszaru MOLC funkcjonują 2 biura prognoz meteorologicznych:
- Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - MBN w Warszawie,
- Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, pełniące funkcje biura zapasowego dla CBPL-MBN

12 Lotniskowych Stacji Meteorologicznych w:
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Lublinie i Modlinie.

Produkty oferowane odbiorcom podlegają stałemu nadzorowi technicznemu i merytorycznemu. Systematycznie przeprowadzane badanie zadowolenia odbiorców umożliwia na bieżąco dostosowywanie produktów do ich oczekiwań i potrzeb.
 
Awiacja.imgw.pl jest pogodowym serwisem informacyjnym
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
Copyright IMGW PIB 2009-2019© Wszelkie prawa zastrzeżone.